Lidé

Projekt je společným projektem vědců z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) a Luďka Bartoše z České zemědělské univerzity (ČZU). Máte-li dotaz všeobecného charakteru, napište nám na info@hlasyjelenu.cz, pokud chcete proces urychlit, můžete napsat konkrétní osobě.

Monika Nečasová nastupuje do prvního ročníhu magisterského studie na katedře ekologie PřF UK.  Je zodpovědná za koordinaci projektu, sběr nahrávek v terénu, vyhodnocování výsledků i jejich komunikaci. Pro zajímavost, vedle studia na univerzitě se připravuje na myslivecké zkoušky.


Pavel Pipek (pipek@natur.cuni.cz) z katedry ekologie PřF UK a Botanického ústavu Akademie věd ČR je zodpovědný zejména za webovou prezentaci projektu, propagaci a komunikaci výsledků. Zkušenosti s občanskou vědou sbíral v projektech zaměřených na výzkum nářečí strnadů obecného v ČR (http://strnadi.cz) a zahraničí (http://yellowhammers.net)


Tereza Petrusková (petruskova@natur.cuni.cz) z katedry ekologie PřF UK je zodpovědná zejména za správnou analýzu a interpretaci výsledků. Je odbornicí na biakustiku (zejména ptačí) – ptačímu zpěvu se věnuje celou svoji dosavadní vědeckou kariéru. I ona byla součástí výzkumného týmu v projektech zaměřených na strnadí nářečí.


Luděk Bartoš z České zemědělské univerzity je jakousi šedou eminencí v pozadí, koneckonců, myšlenka ke vzniku projektu je jeho. Dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s hybridizací jelenů a patří k předním odborníků na jeleny v Čechách, je tudíž odborným garantem.