O projektu

Mapa výskytu jelenů. Červené jsou oblasti s trvalým výskytem obou druhů a tedy velkým potenciálem pro křížení (zdroj dat: Biolib)

Projekt „Hlasy jelenů“ vznikl ve spolupráci vědců z České zemědělské univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (více zde). Zabývá se mapováním jelena evropského (Cervus elaphus), jelena siky (Cervus nippon) a jejich kříženců na území České republiky pomocí nahrávek jejich zvukových projevů v období říje. Stejně jako u mnoha jiných druhů živočichů i u těchto jelenů dochází k mezidruhovému křížení.

Ve řadě případů bohužel není možné vzniklé křížence odlišit od rodičovských druhů jen na základě vzhledu. Samci se však dají dobře rozeznat podle zvuků, které vydávají na podzim (Long et al. 1998). Cílem tohoto projektu je shromáždit co nejvíce zvukových nahrávek říjných samců a následně je použít k mapování výskytu zejména kříženců. Zapojit do výzkumu se může úplně každý!

Takhle troubí jelen…
…takhle píská sika…
…a takhle bečí? hybrid